The 8th ADA TOUR

Phoenix Cup

Triples 701 OI/DO

 

1st Place

Hoshino Mitsumasa, Yamada Yuki,

Matsumoto Megumi (Japan)

2nd Place

Dick Leung C.Y , Masa Lui ,

Gabriel Lee Y.H (Hong Kong)

3rd - 4th Place

Scott Kirchner , Ray Carver (USA),

David Fatum (Canada)

3rd - 4th Place

Deng Yin , Sun Qiang (China) ,

Chan Wah(Hong Kong)

 

 

5th- 8th Place         Thanawat G., Watanyu C. , Kanok M. (Thailand)                  

                               Tanguy Borra, Kurt Vanderyck, Laurent Toussaint (Belgium)          

                               Chan Tin Ping, Hui Ka Chung Eric, Wong Yiu Tung (Hong Kong)    

                               Arakaki Shigehiko, Yonamine Takeru, Uezu Yasutaka (Japan)      

 

9th- 16th Place        Emiliano Abelleira Jimenez, Martin Marti, Raul Guiterrez (Spain)        

                               Alex Hon (Macau), Robert Mondra (Australia), Md sani (Singapore)

                               Nelson So, Derek Wu, Nam Wan T.N (Hong Kong)                    

                               Ng Chi Lun, Yeung Wai Man,Yu Tse On (Hong Kong)               

                               Shimizu Hiroaki, Asano Yukari, Chino Masumi (Japan)         

                               Antonio Ferreira, Darren Bentley, Goncalo Padeira (Portugal)       

                               Nakato Au T.Y, Li Kwan Brian, Wong Ka Chung (Hong Kong)  

                               Chan Chi Wai, Yuen Wai Tong, Chan Chiu Fai (Hong Kong)